سازه نوع A

سازه مدل  A به دلیل انعطاف پذیری در طراحی ومعماری زیبا و خاص ،برای ساخت منازل مسکونی،ساخت ویلا،نمایشگاه ها، مکانهای اموزشی و بیمارستان ها از این تیپ سازه ها استفاده میشود.

حد اقل و حد اکثر ابعادی که با توجه به آیین نامه طراحی برای مدل A در نظر گرفته شده است:

هر کدام از بعد سازه (اعم از طول،عرض و ارتفاع) در بازه تعریف شده ، با توجه به نیاز مشتری میتواند تغییر کند.

سازه تیپ  A
عرض(دهانه)
متر(M)
حداقل و حداکثر ارتفاع  مجاز  از روی دیواره تا تاج دهانه
متر(M)
حداقل و حداکثر ارتفاع  دیواره سازه    متر(M)
حداقل و حداکثر ارتفاع  مجاز  از کف تا تاج دهانه
متر(M)
توضیحات
1
2
0.20      –      1.00
15
15.20   –   16.00
2
5
0.50      –      2.50
15
15.50   –   17.50
3
10
1.20      –      5.00
15
16.20   –   20.00
4
15
1.10      –      5 .00
12
13.10   –   17.00
5
20
2.00      –      7.50
12
14.00   –   19.00
6
25
3.50      –      10.00
2 1
15.50   –   22.00

در کلیه تیپ ها اجرا در طول سازه نامحدود است.