سازه های خاص

سازه های خاص

منظور از سازه های خاص سازه هایی است که فرم آن باتوجه به اشکال مختلف معماری سازه تغییر میکند.

با توجه به انعطاف بالای تولید متریال،میتوان برای مراکز نمایشگاهی،تالار ها،سالن های کنفرانس،مراکز خرید و موارد دیگر مورد استفاده قرار داد.