کارخانه تولید (دامغان)
تالار شاندرمن (ماسال)
ویلایی دامغان
کلالی پور
کشتارگاه (لنگرود)
دانشگاه آزاد
کارخانه تولیدی ( یزد )
خط تولید 1(کرمان)
اجلاس سران (تهران)
سالن تئاتر (تهران)
انبار (آبادان)
مرغداری (آستانه)
پرورش ماهی
تعمیرگاه (تهران)
کاخ سعد آباد ( تهران )
کارخانه تولیدی(تهران)
چوب بری
درویش دوست
انبار (رشت )
سالن مواد غذایی ( یزد ) آبان 94
سرخیل
سمنان
شاهرود
مسجد (شاهرود)
صدیقیان (بوشهر)
شرکت تاژ (قزوین)
کارخانه اتک قم
مسجد بم (کرمان)
خط تولید (کرمان)
کیوسک
دانشگاه الغدیر (لنگرود)
خانه معلم (نیشابور)